Velkommen til fremtidens universitetshospital i Aarhus!

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus sker fra 2012-2019. Når hospitalet står færdigt i 2019 bliver alle afdelinger af Aarhus Universitetshospital samlet under fælles tag, ligesom psykiatrien kommer til at bo dør om dør med somatikken (fysiske sygdomme).

Mere end et hospital 

Når hospitalet er færdigt bliver det omtrent 470.000 m2 og kommer til at brede sig over en grund på 1,25 mio. m2. Der er dermed tale om en hel hospitalsby, som bliver opbygget med en genkendelig by-lignende struktur, hvor byggeriets forskningshjerte og vartegn 'Forum' kommer til at ligge som et naturligt centrum, omgivet af hospitalets fire centre.

DNU-projektet repræsenterer fremtidens krav og forventninger til et universitetshospital i Danmark og planlægges blandt andet efter evidensbaseret design.

Første spadestik i byggeriets 1. etape fandt sted mandag den 26. oktober 2009.

Som byggeopgave er projektet ganske unikt i størrelse og omfang.

Nogle af de mål og rammer, som er udgangspunkt for projektet er:

• logisk sammenhængende forløb for patienterne
• hospitalet organiseres i fire centre
• forskning og uddannelse integreres i patientbehandlingen
• god og overskuelig logistik i hospitalsbyen
• en attraktiv arbejdsplads for ca. 10000 ansatte
• byggeriet skal understøtte bæredygtighed og god driftsøkonomi

Sammenhæng til landskabet

Det Nye Universitetshospital i Aarhus får en unik placering mellem det nye forstadsområde Skejby og det markante omkringliggende landskab med tunneldal, eng og skov.

Byggeriet tager udgangspunkt i de træk og kvaliteter, der allerede eksisterer i landskabet med grønne omgivelser, der trækkes helt ind til bygninger og gårdrum i hospitalet.
Arkitekterne arbejder med tre forskellige typer af landskab:

• Skoven - som samler DNU-området
• Engen - åbne vidder som forbinder DNUs centrum med resten af Aarhus
• Urbane landskab - stedet hvor DNU kobler sig på Skejby og Aarhus

Finder du ikke de informationer, du søger om DNU-projektet, så er du velkommen til at kontakte Projektafdelingen på: dnu@dnu.rm.dk.