DNUs tekniske Mock-up fungerer som et testcenter, hvor håndværkere og teknikere kan afprøve tekniske installationer i størrelsesforholdet 1:1.

Brugerne er f.eks. håndværkere, som skal være med til at bygge Det Nye Universitetshospital. Her afprøves de løsninger, som man er kommet frem til i projekteringsfasen og man vurderer, om de skal justeres. 

Andre brugere er håndværkere, der skal være med til at vedligeholde og reparere teknikken på DNU, når Universitets-hospitalet står færdigt og er taget i drift. De tester f.eks. muligheden for at komme til de tekniske installationer, som de eventuelt skal reparere ud i fremtiden.

 
Håndværker afprøver tekniske installationer i DNUs mock-up.  

Den tekniske Mock-up er ligeledes et redskab til at forebygge arbejdsulykker under opførelsen af DNU og under den senere drift. Håndværkerne og planlæggerne kan afprøve forskellige tekniske installationer allerede under projekteringen og er dermed i stand til at finde frem til eventuelle problematikker i planlægningen og rette disse til, inden udførelsen af byggeriet
går i gang.

 
 Håndværkere afprøver tekniske installationer i DNUs mock-up