Testcenter for rumafprøvning i 1:1

DNUs Design Lab er et testcenter for afprøvning af rum, flow og funktioner i fuld størrelse.

Testcenterets formål er at skabe fælles sprog og forståelse mellem klinikere/brugere og arkitekter, ingeniører, sygehusplanlæggere, som danner grundlag for at optimere designet og for at kortlægge og forebygge fremtidige arbejdsmiljøbelastninger.

     

 

DNU Design Lab…

  • Visualiserer arbejdsgange og arbejdsmiljørelaterede problemstillinger, og medvirker til at optimere personale- og patientsikkerhed
  • Skaber en god ramme for brugerinddragelsen i dispositions- og projektforslagsfasen, og sikrer at brugernes praktiske erfaringer inddrages i designprocessen
  • Fremmer og optimerer hensigtsmæssige design i rum og forløb
  • Forebygger uhensigtsmæssige design i rum og rumforløb, og reducerer derved risikoen for at der skal foretages ombygninger
  • Sikrer at det programmerede areal anvendes optimalt