Det er miljøet på arbejdspladsen, der afgør, om man, som ansat, synes, det er rart at gå på arbejde.

Derfor er både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø prioriteret højt i DNU. Både for dem som skal bygge hospitalet men også for de ansatte, som skal arbejde i de nye rammer, når hospitalet står færdigt i 2016-2019. 

Bygningernes arbejdsmiljø
I projekteringsfaserne tages der hensyn til de ansatte, som skal have deres daglige gang i hospitalets nye bygninger. Evidensbaseret design og den nyeste viden indenfor arbejdsmiljø indgår derfor i beslutningsgrundlagene og prioriteringer i projektet.
Flere af de ansatte på hospitalet inddrages samtidigt i planlægningsfaserne af hospitalets rum, hvor de bidrager med deres erfaringer og viden. Det hjælper til at kortlægge og forebygge de centrale nuværende og fremtidige påvirkninger i arbejdsmiljøet.
De gældende arbejdsmiljøregler bliver igennem hele projektet betragtet som minimumskrav.

Byggepladsens arbejdsmiljø
På byggepladsen er sikkerhed og sundhed de to overordnede mål for arbejdsmiljøet. Entreprenørerne skal derfor efterleve en række krav, som skal resultere i en DNU-byggeplads med et optimalt arbejdsmiljø, hvor der forebygges imod arbejdsulykker.
De gældende arbejdsmiljøregler betragtes som minimumskrav, og DNUs arbejdsmiljøpolitik på byggepladsen indgår som en del af udbudsmaterialet, så entreprenørerne er orienterede om de skærpede regler på DNU-byggepladsen.

Målsætning
DNU sigter imod følgende arbejdsmål på byggepladsen:
  • At sikre at der ikke sker alvorlige arbejdsulykker og nedslidning i byggefasen
  • At minimere det arbejdsbetingede sygefravær
  • At sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen
  • At minimere manuelle tunge løft
  • At minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • At minimere støv- og støjbelastninger