Arbejdsmiljø har fra den første planlægning været defineret som et fokusområde i DNU-projektet. I Helhedsplanen for DNU-byggeriet er godkendt en arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

 
Arbejdsmiljøpolitikken beskriver holdninger, værdier, mål og handlinger for arbejdsmiljørigtig projektering og sikkerhedskoordinering på byggepladsen under opførelsen af Det Nye Universitetshospital.
 
 
DNU planlægger, projekterer og opfører byggeriet under hensyntagen til, hvad der er bæredygtigt, teknisk muligt og totaløkonomisk bedst. DNU arbejder med evidensbaseret design og sikrer, at den nyeste viden på arbejdsmiljøområdet indgår i beslutningsgrundlag og prioriteringer. 

DNU har udarbejdet mål og anbefalinger vedrørende arbejdsmiljøpolitik for: