Sikkerhed og sundhed er vigtige faktorer i et godt arbejdsmiljø på DNU-byggepladsen. Der er derfor en række krav til entreprenørerne på byggepladsen, som skal sørge for, at byggepladsen får et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt forebygge arbejdsulykker.

                       


Motivering og sanktioner
På DNU-byggepladsen vil blive uddelt arbejdsmiljøpriser og sjak, entreprenører og byggefelter vil blive præmieret efter forskellige mål. Både for at skabe et rart arbejdsmiljø, hvor en god indsats bliver anerkendt og for at skabe læring indenfor den enormt store byggeplads.

For at bevare en høj grad af sikkerhed på byggepladsen, kan arbejdsmiljøkoordinatoren gennemføre sanktioner over for de enkelte entreprenører, hvis den gældende arbejdsmiljølovgivning eller DNU-projektets sikkerhedsregler ikke bliver overholdt.
Sanktionerne består i et klip i det personlige sikkerhedskort, der giver adgang til byggepladsen efter den 2 timers sikkerhedsintroduktion. Efter tre klip i kortet bliver man bortvist fra byggepladsen. Sanktionerne er nødvendige for at bevare fokus et højt sikkerhedsniveau på byggepladsen.

                         


Sikkerhedskursus
Alle, som skal ind på byggepladsen, skal igennem et sikkerhedskursus på 2 timer. 

Sikkerhedskurset er nødvendigt for at skabe klare og forståelige regler på den store byggeplads. I forbindelse med sikkerhedskurset vil deltagerne få udleveret sikkerhedsinstruktioner, som indeholder særlige, og ofte skærpede, regler i forhold til Arbejdsmiljølovgivningen.

Alle dem som færdes på byggepladsen skal bære synligt arbejdstøj, sikkerhedshjelm og sikkerhedssko.

Der er også udarbejdet en sikkerhedshåndbog, som udleveres på sikkerhedskurset. Sikkerhedshåndbogen kan også hentes som app til både android og iphone, hvis man søger på 'DNU Byggepladsen'. Find sikkerhedshåndbogen i boksen øverst til højre på siden. 


Adgang og trafik
Hele byggepladsen er hegnet ind. Alle skal gennem en sikkerhedsrondel med sit personlige adgangskort.Det gør, at kun dem, som har noget at gøre på byggepladsen kommer ind.

Byggepladsen kommer til at dække et areal på i alt 135.000 kvadratmeter. På det område er der anlagt fire asfalterede hovedveje, som byggepladsens trafikårer.

Der er op til 200 daglige leverancer til byggepladsens mange entreprenører med forskellige materialer, og det gør derfor byggepladsen mere sikker, når trafikken færdes på anlagte færdselsårer hen over en byggeperiode på 7 år.

                            


Fællesfaciliteter
Når byggeriet er på sit højeste, vil der være 1.200 håndværkere i gang på samme tid. For at håndtere så mange mennesker og aktiviteten på pladsen bedst muligt, er der anlagt fælles parkeringsområder, omklædningsfaciliteter og en fælles kantine, hvor håndværkerne kan indtage deres frokost.

Der bliver opstillet nødhjælpsstationer ved indgangen til hvert af de 11 byggefelter, så de er indenfor rækkevidde, hvis der skulle opstå situationer, hvor der bliver behov for dem. Nødhjælpsstationerne indeholder det mest almindelige nødhjælpsudstyr, som: brandslukker, øjenskyl og forbindsstoffer.

For at minimere mængden af affald i DNU-byggeriet er der anlagt en miljøcentral med affaldscontainere, hvor de ansatte på byggepladsen skal sortere byggeriet affald.

For at undgå at der ligger materialer og flyder på byggepladsen, er hver entreprenør ansvarlig for, at der bliver ryddet op og gjort rent efter deres egne aktiviteter.


Fotos: Tonny Foghmar