Arbejdsmiljøhensyn i byggefasen skal tilgodeses af alle byggeriets aktører. Arbejdsmiljøpolitikken vil derfor indgå som en del af udbudsmaterialet, hvori der stilles krav til de udførende entreprenørvirksomheder, der alle har til sigte at opfylde de definerede mål i arbejdsmiljøpolitikken.

De væsentligste krav er at...

  • Entreprenøren skal have en arbejdspolitik og kunne dokumentere et systematisk arbejdsmiljøarbejde. Dette kan blandt andet ske ved at opretholde en arbejsmiljø-certficering - alternativt ved at have arbejdet med Byggeriets Sikkerhedsmålinger (BS), eller på anden måde dokumentere systematisk arbejdsmiljøledelse, der mindst opfylder de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler til de formelle forhold (SiO, APV, brugsanvisninger mv..)

  • Entreprenøren skal aktivt bidrage til at fastholde og løbende forbedre sikkerheden - herunder forebygge uheld på byggepladsen.

  • Entreprenøren skal stille samme krav til underentreprenører, men bærer endeligt ansvaret for dennes adfærd overfor Bygherre.

  • Entreprenøren skal indsætte mindst én sikkerhedsrepræsentant på byggepladsen, som har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  • Entreprenøren skal stille med en beslutningsdygtig medarbejder på de aftalte sikkerhedsmøder, og efterkomme krav som besluttes i forbindelse med sikkerhedsmøderne eller sikkerheds-koordinatorens kontrolinspektioner.

  • Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsmiljøplan, der som minimum indeholder en beskrivelse af organiseringen af arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet, en vurdering af arbejdsopgaver behæftet med risici samt en plan for styring af evt. underentreprenører.