www.vis.dk
I forbindelse med de kvalitetsfonds-finansierede hospitalsbyggerier, der sker i disse år rundt i Danmark, er hospitalsprojekterne gået sammen i et netværk om videndeling. Formålet er at samle viden på tværs af de forskellige hospitalers byggeprojekter indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed. Det sker for at optimere den viden, der kan give ansatte, patienter og håndværkere på byggepladserne nogle gode fysiske og psykiske rammer.

På hjemmesiden kan man få adgang til de forskellige byggeprojekter, udvekslingen af erfaringer samt kontakte DNUs arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder: Katrine Von Schimmelmann. Man skal oprette en profil og søge om optagelse på siden. Herefter kan der søges efter gruppen: ”Arbejdsmiljø og sikkerhed i hospitalsbyggeri,” hvor Katrine Von Schimmelmann er tovholder for gruppen.

www.sygehusbyggeri.dk
Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed står bag hjemmesiden om arbejdsmiljø. Her findes der informationer om, hvordan arbejdsmiljøet kan tænkes ind, når der skal bygges hospitaler i Danmark.

På hjemmesiden bliver de forskellige planlægningsfaser og bygningsfaser gennemgået, samt kan man finde de gældende regler og vejledninger på arbejdsmiljøområdet. Inspirationen kommer fra forskellige hospitaler som har haft med ombygning eller nybyggeri at gøre eller skal i gang med det. Herunder DNU.

Styregruppen bag projektet er: Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og FOA.