Som bygherre arbejder DNU ud fra, at et godt arbejdsmiljø vil bidrage til at øge kvaliteten af byggeriet og til at det bliver færdigt til tiden.
Derfor prioriteres sikkerhed og sundhed under opførelsen af universitetshospitalet, som skal foregå i så sikre rammer som overhovedet muligt.

Overordnede målsætninger

DNU vil skabe en byggeplads, hvor håndværkerne kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, der ikke giver anledning til unødige arbejdsmiljøpåvirkninger eller risici fra byggepladsen.

DNU vil sikre, at der etableres et godt arbejdsmiljøberedskab og en effektiv forebyggelseskultur under hele byggefasen.

De konkrete arbejdsmål, der opstilles, vil sigte imod:

 • At sikre, at der ikke sker alvorlige arbejdsulykker og nedslidning i byggefasen
 • At minimere det arbejdsbetingede sygefravær
 • At sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen
 • At minimere manuelle tunge løft
 • At minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • At minimere støv- og støjbelastninger
 • At sikre en god trivsel og et godt psykisk arbejdsmilj

DNU vil løbende følge op på indsatsen under byggeprocessen, og den gennemgående rådgiver skal dokumentere at målene indfries.

Primære indsatser

DNU vil udvise åbenhed om arbejdsmiljøforhold i relation til myndigheder, offentligheden, ansatte og andre interessenter.

De gældende regler for arbejdsmiljø betragtes i DNU som minimumskrav. Det ses af en effektiv sikkerhedskoordinering og af en række supplerende krav og indsatser.

Det drejer sig blandt andet om:

 • Obligatoriske sikkerhedskurser for alle på byggepladsen
 • Adgangskontrol til og overvågning af byggepladsen
 • Samarbejde med byggeriets parter
 • Sikkerhedskampagner i byggeperioden (fx vinterforanstaltninger, trafikkultur og stilladsarbejde).
 • Synlig bygherre på byggepladsen

For at sikre det ønskede høje sikkerhedsniveau på den kommende byggeplads planlægger DNU at indføre sanktioner over for de håndværkere og entreprenører, der ikke overholder sikkerhedsreglerne samt give belønninger til dem, der gør det særlig godt.

Organisering af indsatsen

Bygherre har overdraget håndteringen af sikkerhedskoordinering til Rådgiver, men bygherre bevarer fortsat ansvaret for sikkerhedskoordineringen.

DNU indsætter en engageret og erfaren hovedsikkerhedskoordinator i såvel projekterings- som byggefasen, desuden indsættes en sikkerhedskoordinator til hvert byggefelt. Sikkerhedskoordinatorerne skal have de nødvendige kvalifikationer til at kunne bistå bygherren med at organisere, samordne og kontrollere det samlede projekt, så det tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken og de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler.