Byggeprojekt over 10-15 år

I et så unikt stort hospitalsbyggeri, som Det Nye Universitetshospital i Århus, spænder både forberedelserne og selve byggeriet over flere år.

Efter kåringen af Vinderprojektet i december 2007, er der etableret en bygherreorganisation - Projektafdelingen DNU og en organisation af det konsortium Rådgivergruppen DNU I/S, som vandt konkurrencen.

Projektafdelingen og Rådgivergruppen arbejder tæt sammen om DNU-projektet.

Flere faser...

2005-2008:

Planlægning gennemført med hensyn til...

   • Finansiering
   • Fysisk planlægning
   • Udbudsforløb
   • Det faglige fundament

2008-2010:

 Helhedsplan og fase 0-projekter
 Byggeprogram 1. etape, herunder udbud af
 håndværkerydelser og 1. spadestik den
 26.oktober 2009

2015:

 Byggeprogram 2. etape, herunder forventet
 første udflytning, ibrugtagning og drift af første
 afdelinger

2019:

 Forventet færdiggørelse af DNU-projektet
 jævnfør Rådgivergruppens
 gennemførelsesstrategi