I forbindelse med planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus er der udarbejdet en Helhedsplan.

Arbejdet med Helhedsplanen handler om at fastlægge det overordnede behov for rum og areal og at foretage de grundlæggende valg og prinicpper for udførelsen af DNU.

Formålet med planen er at få et entydigt og gennemarbejdet grundlag for det videre arbejde med en rationel planlægning, detailprogrammering, projektering og udførelse af DNU.

For at nå frem til en Helhedsplan med en entydig og præcis beskrivelse af, hvad det er for et byggeri, aktiviteter og leverancer, der er aftalt mellem bygherren og Rådgivergruppen går et kæmpe arbejde forud. I Helhedsplanen defineres også mål for kvalitet, tid, økonomi samt visioner og overordnede målsætninger.

Læs her den overordnede Helhedsplan for DNU i pixieversion.

Delprogrammer

Helhedsplanen er delt op i 9 delprojekter, der hver især skal sikre at Rådgiverne styrer byggeprojektet igennem efter de visioner og målsætninger, som bygherren ønsker:

 1. Overordnet byggeprogram
 2. Arkitektonisk designmanual
 3. Skitseprojekt
 4. Teknisk designmanual
 5. Medicoteknisk hovedprogram
 6. IT-strategi
 7. Hovedtidsplan - herunder overordnet budget og gennemførelsesstrategi
 8. Miljøplan og plan for myndighedsgodkendelse
 9. Udvikling og innovation

Tværgående Temaer

I de 9 delprojekter er yderligere en række tværgående og vigtige temaer forankret med henblik på at få fastlagt deres målsætninger. Det er temaerne:

 • Det gode patientforløb
 • Evidens baseret design
 • Det lærende miljø, forskning og uddannelse
 • Bæredygtighed
 • Arbejdsmiljø og den gode arbejdsplads
 • Ekstern og intern logistik
 • Fleksibilitet og fremtidssikring
 • Effektiviseringer og totaløkonomi
 • Integration med Århus Universitetshospital, Skejby

Udarbejdelsen af Helhedsplanen skete fra 2008 frem til sommeren 2009. 

DNU-projektet er siden tilpasset Regeringens tilsagn på en fast ramme om at projektet er finansieret for 6,4 mia. kr.. Det fremgår af Helhedsplan 2010.