Det begyndte med et forslag...

Rådgivergruppen DNU I/S vandt udbudskonkurrencen om et Nyt Universitetshospital i Århus december 2007.

Vinderforslaget gennemgår en kvalificering i en omfattende brugerinddragelse af de kliniske ledere fra afdelinger på de eksisterende Universitetshospitaler i Århus.

Det sker i Helhedsplanfasen for byggeriet.

 

Det færdige Skitseprojekt indeholder tegninger, illudstrationer og beskrivelser, der fastlægger de ydre rammer for DNU-projektet; så som størrelse, den funktionelle disponering af arealerne, den arkitektoniske udformning, det omgivende landskabs udformning og de trafikale løsninger.

Skitseprojektet var færdigt 2009.