Projektafdelingen og Rådgivergruppen udarbejdede i 1. halvår 2008 en projektplan for Helhedsplanen.

Helhedsplanens udarbejdelse blev iværksat 21. maj 2008 af Regionsrådet.

Efteråret 2009 afsluttedes arbejdet med en Helhedsplan for byggeriet.

Helhedsplanen indeholder:

  • Helhedsplan rapport
  • Arkitektonisk og teknisk designmanualer
  • Skitseprojekt
  • Gennemførelsesstrategi og hovedtidsplan
  • Anlægsoverslag