Gennemførelsesstrategi for opførelsen af DNU

Helhedsplanens gennemførelsesstrategi fastlægger rækkefølgen og takten for opførelsen af Det Nye Universitetshospital.

Gennemførelsesstrategien skal imødekomme mange hensyn, hvoraf nogle kan være – delvist – modstridende.

Som de vigtigste hensyn skal nævnes følgende:

  • Hele byggeriet kan ikke bygges på en gang.
  • De etaper, der bygges skal ibrugtages hurtigst muligt.
  • Det hospital, der bygges, skal være det rigtige på lang sigt.
  • Men skal også fungere hele tiden i mellemperioden.
  • ÅUH, Skejby og Århus sygehus skal fungere hele tiden.
  • ÅUH, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade skal rømmes hurtigst muligt.
  • Mellemflytninger fra Tage Hansens Gade til Nørrebrogade før udflytning til DNU skal helst undgås.
  • Byggeriet skal være praktisk muligt.

Helhedsplanens gennemførelsesstrategi for opførelsen af byggeriet indeholder 5 hovedtrin...

 Trin 1     Byggemodning (jordarbejder, veje m.v.), forsyningsbyg m.v.
 Trin 2 Akutblok, abdominalblok, forum og dele af inflammation og hjerte-/lungeblok med henblik på samlet akutfunktion og udflytning fra Tage Hansens Gade
 Trin 3 Inflammationsblok
 Trin 4 Hoved-/neuroblok
 Trin 5 Onkologi
Byggeperiode 2009 – 2020 under forbehold af godkendelse og bevilling af projektet.