Et nyt stort centralkøkken vil fra efteråret 2018 stå klar til at bespise de mange patienter på det nye Universitetshospital.

Det nye køkken placeres syd for hospitalet i "forsyningsbyen", som bl.a. også rummer hospitalets vare-affaldsbygning, hvorfra forsyning af fx mad og linned sendes ud til hele hospitalet. Køkkenet opføres i 2 plan, hvor plan 2 (stueplan) primært indeholder et stort produktionsområde, bl.a. grønproduktion, kødproduktion, varmproduktion, koldproduktion, bageri, opvask samt en forbindelsesgang til hospitalets varemodtagelse og lagerbygning. Plan 1 (delvis høj kælder) rummer kontorer, medarbejder faciliteter og tekniske installationer.

Køkkenet skal dagligt lave mad til ca. 2.350 patienter og fortilberede en stor del af maden til hospitalets kantiner og caféer.
Maden til Aarhus Universitetets hospital leveres i dag fra køkkener beliggende på hospitalerne i Risskov, Tage Hansens Gade og Nørrebrogade. De 3 køkkener lukker, når det nye centralkøkken i Skejby tages i brug.


Køkkenet bygges af KPC for region Midtjylland i et Offentligt Privat Samarbejde (OPS), det vil sige, at der indgår en 15-årig driftsaftale i kontrakten, som KPC også står for.

Centralkøkkenet bliver ca. 4.700 m2, og byggeriet har et samlet budget på 91 mio. kr. Det forventes, at medarbejderne kan tage det nye køkken i brug efteråret 2018.

KPC har indgået et samarbejde med Arkitema Architects KS og ingeniørvirksomheden Sweco A/S om det nye storkøkken-byggeri. Rollen som bygherrerådgiver varetages af NIRAS.