På disse sider kan du finde forskellige oplysninger om DNU-projektet.

  

Du kan blandt andet finde oplysninger om visionen med DNU, læse om de politiske beslutninger og blive klogere på koncepterne for DNU, og hvordan vi inddrager patienter, personale og pårørende i arbejdet med at forme DNU.

Savner du informationer, er du velkommen til at rette henvendelse til dnu@dnu.rm.dk.

DNU-projektet kort fortalt

Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, skal bygges sammen med det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet nyt hospitalskompleks. 

Det Nye Universitetshospital bliver på størrelse med en dansk provinsby, som for eksempel Ribe eller Skagen. Samtidig kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus kommune; nemlig Aarhus Universitetshospital. 

Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. 

Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel. 

Hospitalet er tegnet til fleksibelt at kunne imødekomme fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejdsmetoder. Og det vil give et betydeligt kvalitativt løft for både patienternes oplevelse og personalets arbejdsforhold. 

Opgaven vil strække sig frem til 2019, hvor sidste byggeetape af Det Nye Universitetshospital i Aarhus tages i brug, som Aarhus Universitetshospital.