Historik

En væsentlig del af arbejdet med at udarbejde en helhedsplan for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har været at få udarbejdet tegninger og beskrivelser af den bygningsmæssige udformning og struktur - kaldet Skitseprojekt.  


efteråret 2008  var alle afdelinger på AUH repræsenteret i en inddragelse, der kortlage behov for rum og arealer. 

Samtidig blev hospitalets ansatte inddraget i 15 tværgående arbejdsgrupper om oplæg til konceptuelle løsninger for en række tværgående funktioner, som har betydning for rum og arealer i DNU. 

De 15 tværgående arbejdsgrupper omhandler: 

 • Akutcenter
 • Ambulante Funktioner
 • Billeddiagnostik
 • Børneområde i det faglige fællesskab for kvinde/barn
 • Dagkirurgi
 • Den gode arbejdsplads
 • Det diagnostiske hus
 • Fysio- og ergoterapi
 • Intensive afdelinger
 • Kostforsyning
 • Laboratoriefunktioner
 • Operation og opvågning
 • Patienthotel
 • Standard sengeafsnit
 • Universitets-, forsknings-, og undervisningsfunktioner

 

Den 22. januar 2009 blev oplæg til konceptuelle løsninger fremlagt for styregruppen for DNU. I venstre menu kan du finde de enkelte rapporter og i højre menu projektafdelingens indstilling til styregruppen om delprojekt 1.0, samt styregruppens beslutninger på baggrund af indstillingerne.