Denne konceptrapport er udarbejdet af den tværgående arbejdsgruppe om Ambulante funktioner

Arbejdsgruppen er nedsat i forbindelse med helhedsplanarbejdet i DP1.0 Overordnet byggeprogram.