Tværgående arbejdsgruppe vedrørende laboratoriefunktioner


Konceptrapport er udarbejdet af den tværgående arbejdsgruppe vedrørende laboratoriefunktioner. Arbejdsgruppen er nedsat i forbindelse med helhedsplanarbejdet i delprojekt 1.0 Overordnet byggeprogram.

Læs arbejdsgruppen vedr. laboratoriefunktioners rapport