Konceptrapport er udarbejdet af den tværgående arbejdsgruppe om Standard sengeafsnit. Arbejdsgruppen er nedsat i forbindelse med helhedsplanarbejdet i delprojekt 1.0 Overordnet byggeprogram.

Læs rapport fra arbejdsgruppen.