Når Det Nye Universitetshospital står færdigt i 2019, vil det have 822 senge. 469 af disse vil være på enestuer i nybyggeriet. Enestuen er blevet valgt, da undersøgelser viser, at en-sengs-stuer reducerer hospitalserhvervede infektioner, medicineringsfejl, patientfald, patientstress, personalestress, støjgener og liggetid. Samtidig kan man også se, at det forbedrer patientens nattesøvn, patientfortroligheden, patienttilfredsheden og personaleeffektiviteten. Enestuer gør det også muligt for pårørende at overnatte, og det kan skabe hjemlighed og positive distraktioner.

Rådgivergruppen DNU har i forbindelse med en fotooptagelse indrettet en af de sengestuer, der næsten står færdige i den nordlige del af DNU med inventar og statister. Se alle billederne her.  

(Foto: Rådgivergruppen DNU, fotograf Kirstine Mengel)

 

DNU går efter patientsikkerhed 
- derfor én-sengsstuer:

  • En-sengsstue - mindsker infektionsrisiko, bedre patientsøvn, bedrer kommunikation mellem personale og patient, øger funktionelle kapacitet på sengeafsnit, øger patienttilfredshed, reducerer fejl i medicinering og journaler, reducerer patientfald
  • Plads til pårørende - øger patient og pårørende tilfredshed, mindsker patient- og pårørende stress, aflaster personalet
  • Naturligt lys og udsigt til natur reducerer patientbekymring, stress og  indlæggelsestiden
  • Håndvask eller mulighed for afspritning på patientstue reducerer infektioner
  • Placering af seng – i forhold til placering af bad & toilet undgås faldulykker
  • Loftslifte – stuen er forberedt for loftslifte og loftslifte etableres på enkelte 24 m2 sengestuer – mindsker personaleskader, reducerer patientfald, øger patientværdighed

De første enestuer i nybyggeriet tages i brug i 2016.