De første tests af det højteknologiske rørpostsystem på DNU gik i gang i slutningen af 2015. Systemet kommer til at gøre en masse arbejdsopgaver lettere, og det er faktisk ret smart!

Systemet
I alt 15 km rørsystem med 160 sende/modtage stationer er fordelt på hele hospitalet. Systemet består af en to-sporet ringforbindelse med fire fordeler stationer, hvorfra der afgrenes til de forskellige afdelingers rørpoststationer.

Kapaciteten
Rørpostsystemet er dimensioneret til at kunne levere alle forsendelser inden for ti minutter på den længste/mest befærdede strækning i "rush hour". "Rush hour" er mellem kl. 8-9 med ca. 351 carrier forsendelser.

Carrier
Carrier er navnet på den beholder, man sender tingene i. Den har en diameter på 16 cm og en maksimal længde på 42 cm. Carrieren skal fragte blod- og vævsprøver, medicin og blod fra blodbanken. Lasteevnen er op til to kg. Carrieren som sender blod fra blodbanken kan rumme tre blodposer samtidig.

Farten
Normalt er hastigheden på 4 m per. sekund. Farten på carrieren varierer alt efter, hvor den er i systemet. En chip i carrieren gør det muligt at holde styr på, hvor carrieren er og sætte hastigheden ned i sving og øge hastigheden på lige strækninger. På den måde er det muligt at lave en skånsom transport. Hvis der transporteres særlige følsomme prøver i en carrier, er det muligt at sende dem ved en endnu lavere hastighed.

24/7 Lab
DNU får Danmarks største fuldautomatiske laboratorium - i daglig tale kaldet 24/7 Lab. Når blodprøver sendes med rørposten, bliver de sendt til 24/7 Lab, hvor en robot tager dem ud af carrieren, analyserer dem, og lægger svaret ind i den elektroniske patientjournal EPJ. På denne måde kan svaret på blodprøven aflæses kort tid efter, den er sendt til analyse. Når det fuldautomatiserede laboratorium er i fuld drift, ankommer op mod 2700 prøver i timen under spidsbelastning.

rørpost