Der er behov for et helt nyt hospital i Aarhus, fordi de nuværende hospitalsbygninger er nedslidte, utidssvarende og har begrænsede udvidelsesmuligheder.

Desuden er der brug for bedre sammenhæng i patientforløbene, som vil kunne ske med ét samlet hospital, hvor alle specialer for første gang i Aarhus samles ét sted.

Det skyldes blandt andet at både de diagnostiske metoder og behandlingsmulighederne udvikler sig hele tiden. Dette har medført, at der er et stigende antal behandlinger, som bruges af specialer, som man før anså for at være meget forskellige. Specialerne nærmer sig derfor et fællesskab om patienternes behandling, om personale og om forskning.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål