Det er blevet politisk besluttet, at DNU skal organiseres i overskuelige enheder. 
Det betyder, at de lægelige specialer bliver opdelt i fire centre, således at mest mulig udredning, diagnose og behandling kan foregå inden for et center. 

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål