Ja. DNU-projektet bestræber sig på at inddrage repræsentanter for patienter og pårørende i fremtidens universitetshospital aktivt igennem hele byggeprojektet.

Patienter og pårørende har vigtig viden og erfaring om, hvad det vil sige at være brugere af hospitalets sundhedsydelser. DNU-projektet inddrager derfor løbende i takt med byggeprojektets udvikling og afklaring af løsninger i fremtidens hospital repræsentanter for patienter og pårørende. 

Patientens perspektiv 
Patienter er forskellige og individuelle. Alligevel kan patientforeningerne pege på nogle fælles træk i dét, vi efterspørger, når vi bliver patient på et hospital.

Åbningen af inddragelse af patientrepræsentanter skete ved en workshopdag; lørdag den 16. maj 2009, hvortil 63 deltagere havde tilmeldt sig fra hele Region Midtjylland. 

Som en fast sparringspartner vedr. patientvinklen på DNU, har Projektafdelingen for DNU oprettet et panel af repræsentanter for patienter og pårørende, kaldet DNU-Panelet. Panelet er overgået til at blive en del af AUH's patientinvolvering.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål