Ja. For at sikre at den færdige bygningsramme om den fremtidige hospitalsby DNU passer så godt som muligt til de kliniske kerneydelser og de ønskede hensigtsmæssige patientforløb, der skal foregå i hvert af Hospitalsbyens 4 centre, bliver omkring 500 repræsentanter for de ansatte inddraget løbende i planlægnings- og byggefaserne.

Brugerinvolveringen i DNU-projektet blev indledt med et opstartsseminar den 17. juni 2008. 

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål