Regionsrådet ønsker med byggeriet af DNU at skabe…

 • Et førende universitetshospital, der leverer specialiseret patientbehandling til Region Midtjylland og resten af Danmark
 • Et af de førende universitetshospitaler indenfor forskning, uddannelse og udvikling
 • Et velfungerende lokalt hospital, hvor godt 400.000 borgere i Århus-området har adgang til almindelig hospitalsbehandling af høj kvalitet
 • En hospitalsby, der indgår som en integreret del af den samlede hospitalsstruktur i Region Midtjylland
 • God sammenhæng mellem specialistfunktioner, basisfunktioner, praktiserende læger, genoptræning, hjemmeplejen, etc. til gavn for patienten
 • Sammenhængende patientforløb af høj kvalitet i et helende miljø, der understøtter integritet, respekt, hjemlighed og værdighed
 • Et innovativt universitetshospital, hvor moderne teknologi understøtter høj kvalitet i patientbehandlingen og effektiv drift
 • Et universitetshospital med dynamisk implementering af nye behandlingsformer og ændringer i efterspørgslen af hospitalsydelser
 • En hospitalsby med en god intern og ekstern logistik

Regionsrådets politiske visioner er blevet udmyndiget som en arbejdsvision for byggeriet DNU med fokus på...

 • Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri
 • Integreret forskning, uddannelse og klinik
 • Attraktivt arbejdsmiljø
 • Innovative processer

Se arbejdsvisionen her.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål