Projektafdelingen for DNU er etableret for at varetage bygherres (Region Midtjyllands) interesser over for blandt andet den gennemgående rådgiver i projektet: Rådgivergruppen DNU I/S

Projektafdelingen er den afdeling under Region Midtjylland, der tager sig af arbejdsopgaver og koordination i forbindelse med den samlede planlægning og etablering af DNU i Aarhus – herunder at sikre den nødvendige brugerinvolvering.

Se hvilke ansvarsområder den enkelte medarbejder i Projektafdelingen har under ”Medarbejdere i DNU”.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål