Det tidligere Århus Amtsråd besluttede i februar 2005 at igangsætte planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). I 2006 overtog Regionsrådet for Region Midtjylland projektet og realiseringen af DNU. 

Forud for den politiske beslutning har der været stor faglig opbakning til beslutning om ét samlet universitetshospital i Aarhus.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål