Regionsrådsformand Bent Hansen tog 1. spadestik til DNU-projektet den 26. oktober 2009.
Byggemodningen af DNU-grunden skete fra efteråret 2011. Selve byggearbejdet startede i oktober 2012 med byggeriet af de første 33.000 m2 af Akutcentret. Der skal bygges ialt 250.000 m2 nyt byggeri fordelt på fire Centre. Dette skal lægges sammen med 160.000 m2 eksisterende byggeri i Skejby, 50.000 m2 til Nyt Psykiatrisk Center og 8000 m2 til Dansk Center for Partikelterapi.

Den endelige hospitalsby forventes at være fuldt ibrugtaget i 2019.

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål