Etableringen af DNU kommer til at koste 6,4 mia. kr. 
Region Midtjylland fik tilsagn fra Regeringen den 1. juli 2010 til byggeriet af et DNU-projekt inden for den faste ramme af 6,4 mia kr.

Dertil kommer Nyt Psykiatrisk Center til at koste 1,2 mia kr., og Dansk Center for Partikelterapi kommer til at koste 800 mio kr. 

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål