Rådgivergruppen DNU I/S's vinderforslag tager udgangspunkt i DNU som hospitalsby. En by med torve, cafeer, grønne områder, kvarterer i form af de fire centre og en slags rådhusplads i midten af det hele kaldet Forum. Konceptet kaldtes I Byens Billede. 

I Byens Billede er en måde at organisere hospitalsbyen på, så variation og mangfoldighed styrkes i DNU. Fremtidens universitetshospital får en genkendelig struktur og skala og en funktionel mangfoldighed, der giver identitetsskabende kvaliteter. Med andre ord gøres det store universitetshospital overskueligt. 

Sammenhæng til landskabet 
DNU får en unik placering mellem det nye forstadsområde Skejby og det markante omkringliggende landskab med tunneldal, eng og skov. 

Byggeriet tager udgangspunkt i de træk og kvaliteter, der allerede eksisterer i landskabet med grønne omgivelser, der trækkes helt ind til bygninger og gårdrum i hospitalet.

Arkitekterne arbejder med tre forskellige typer af landskab: 

• Skoven - som samler DNU-området 
• Engen - åbne vidder som forbinder DNUs centrum med resten af Århus 
• Urbane landskab - stedet hvor DNU kobler sig på Skejby og Århus 

Siden vinderforslaget blev fundet i 2007, er der sket en række tilpasninger af projektet. Den arkitektoniske grundidé er der dog ikke ændret ved, og derfor er konceptet I Byens Billede intakt. 

Klik her for at komme tilbage til de andre spørgsmål