Arkade

 

Patienter og pårørende i fremtidens Universitetshospital

Det gode patientforløb er et helt centralt omdrejningspunkt for Det Nye Universitets-hospital i Aarhus. Meningen er blandt andet, at "specialerne skal komme til patienten". I dag må mange patienter transporteres uhensigts-mæssigt rundt mellem Universitetshospitalernes forskellige adresser i Aarhus.

I visionen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus hedder det blandt andet, at det skal skabe...

Venteområde

"Sammenhængende patientforløb af høj kvaliet i et helende miljø, der understøtter integritet, respekt, hjemlighed og værdighed".


Se mere om VISIONEN for DNU-projektet.