Ønsker, krav og forventninger til DNU i forbindelse med planlægnings- og byggefasen blev opsamlet som input i forbindelse med det 1. møde i DNU-patient-panel.