Torsdag den 21. januar 2010 holdes 2. møde i DNU-panelet


Se invitation til mødet.

Det primære formål med mødet var at få præsenteret resultaterne af den bearbejdning af indsamlet datamateriale, som de 5 arbejdsgrupper har arbejdet med i efteråret 2009.

Datamaterialet omhandler ønsker, krav og forventninger til DNU fra patienter og pårørende, deres patientforeninger og det regionale sundhedsbrugerråd.

Præsentationerne vil give indblik i, hvilke input der allerede indgår som en del af planlægningen, og hvilke der ikke forventes tilgodeset. I højremenuen finder du præsentationerne fra mødet.

Eventuelt yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til
Kommunikationschef Lotte Søgaard
via Lotte.Soegaard@dnu.rm.dk / 8728 4808
eller via dnu@dnu.rm.dk