Torsdag den 5. september 2013 afholdes det 9. møde i DNU-panelet.

Mødet vil dreje sig om følgende emner:

  • Hvordan kan kunsten være med til at vise vej på DNU
  • Nye navne på hospitalet - fra doktordansk til hverdagsdansk
  • Skiltning ude og inde i hospitalsbyen
  • Status for byggeriet af DNU
Se programmet her.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Projektafdelingen for DNU på mailadressen: dnu@dnu.rm.dk