Patienter og pårørendes input

I forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget til Akutcentret har Projektafdelingen for DNU udpeget to områder, som patienter og pårørende har givet input til. 

  • Modtagelse af patienter i DNU
    - med særlig fokus på ankomstområder og ambulatorier
  • Tilgængelighed i DNU 
    - med særlig fokus på de indvendige rammer

Repræsentanter for DNU-Panelet har meldt sig til at deltage i inddragelsen af de to emner. Det fandt sted torsdag den 25. november 2010.

Vigtig viden

Patienter og pårørende har vigtig viden og erfaring om, hvad det vil sige at være brugere af hospitalets sundhedsydelser, og formålet med arbejdsgrupperne er derfor at drage fordel af denne viden og således bidrage til kvalitetssikring af patientmodtagelsen og tilgængeligheden i DNU-projektet.

I arbejdsgrupperne får deltagerne mulighed for at komme med forslag direkte til arkitekterne omkring indretningen af Akutcentret, som herefter vil blive bearbejdet videre til at indgå i udarbejdelsen af dispositionsforslaget til det Akutcentret.

I takt med byggeprojektets udvikling og afklaring af løsninger i fremtidens hospital inddrager DNU-projektet løbende repræsentanter for patienter og pårørende.

DNU-Panelet er åbent for alle interesserede, der repræsenterer patienter og pårørende.