I januar afholdte DNU endnu et patient-pårørende arrangement. Denne gang var det i forbindelse med Nyt Psykiatrisk Center. 

Referat fra mødet kan findes her.