DNU-Panelet bidrager med input, der bearbejdes videre i processen med at skabe Det gode patientforløb i DNU-projektet.

Målsætningen for DNU-Panelet er:
Inddragelse af patienter og pårørende i planlægnings- og byggeprocessen, Det Nye Universitetshospital i Århus.

Patienternes input til "IT i fremtidens hospital"

Under temaet IT på fremtidens hospital gav patienter og pårørende deres bud på, hvordan IT i fremtiden kan forbedre vilkårene for patienterne, da Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), torsdag den 19. august afholdt det 3. møde med DNU-Panelet.

I løbet af mødet præsenterede Projektafdelingen de aktuelle trends, der er på it-området, hvorefter deltagerne diskuterede, hvordan fremtidens IT vil hænge sammen med patienters behov og forventninger.

Patienternes input

 Mødet er resulteret i en række gode inputs, som vil indgå som elementer i DNUs handleplan for IT og teknologi. Der kom input under overskrifterne ”sammenhæng og samarbejde,” ”egen omsorg” og ”den kliniske it-arbejdsplads”.
En del af patienternes input peger direkte ind på byggeriet DNU:

• Elektronisk påmindelse omkring indlæggelse med tid og sted
• Elektronisk adgang til egne patientinformationer
• GPS som viser vej til hospitalets afdeling
• Muligheden for at se egen medicin samt virkning og bivirkning
• ”Dims” der via en chip viser oplysninger om patienten, eksempelvis kost, allergi, tidligere diagnoser etc.
• Kobling til den praktiserende læge om eventuelle komplikationer

Men der kom også input til sundhedsvæsenet i Danmark generelt:
• Når patienter er på ferie i udlandet: elektronisk mulighed for at udveksle oplysninger om sygdom

Det kommer der til at ske:

Projektafdelingen har udvalgt to områder, som vi gerne vil have patienter og pårørenes input til. De to temaer er:

- Tilgængelighed/finde-frem-strategi
- Modtagelse af patienter

I løbet af efteråret 2010 skal de to temaer bearbejdes nærmere i forbindelse med byggeriet af Faglige Fællesskab Akut. På DNU-panelmødet medte der sig en række interesserede. Vi planlægger nu et forløb, og de deltagere, der har medlt sig, vil høre nærmere.