Januar 2016

Åbning af Sophia Kalkaus kunst i N1

 

November 2015

Byggeriet på byggefelt N5 går i gang

 

September 2015

1. spadestik til Psykiatrien

 

Maj 2015

1. spadestik til Dansk Center for Partikelterapi i DNU

 

April 2015

CASA vinder opgaven med at bygge et nyt P-hus ved DNU

Byggefeltet S5 går i udbud

 

Marts 2015

Byggeriet af Forum går i udbud

Byggeriet på byggefelt S4 går i gang

 

November 2014

Opgaven med at bygge Dansk Center for Partikelterapi i Skejby bliver udbudt

Byggefeltet N5 går i udbud

 

Juni 2014

KPC vinder opgaven med at bygge Nyt Psykiatrisk Center i Skejby

 

Maj 2014

Byggeriet på byggefelt S3 går i gang

 

April 2014

Byggeriet på byggefelt N3 går i gang

 

Februar 2014

Byggefeltet S4 går i udbud

 

November 2013

Byggeriet på byggefelt S2 går i gang

 

Oktober 2013

Byggeriet på byggefelt N4 går i gang

 

August 2013

Ombygningen af eksisterende Skejby igangsættes

 

Juli 2013

Entreprenører til byggefelt N4 er valgt og udgøres af Poul Pedersen A/S på Råhus- og lukningsentreprisen, M. T. Højgaard A/S på Apteringsentreprisen og EL:CON Århus på Teknik- og installationsentreprisen

 

Juni 2013

Vinderne af kunstkonkurrencen er fundet og består af Thierry Feuz (Schweiz), Matt Mullican (USA), Birgit JohnsenogHanne Nielsen (Aarhus) og Sophia Kalkau (København)

Byggeriet af logistiktracéet går i gang

 

Maj 2013

Byggeriet på byggefelt N2 går i gang

 

Februar 2013

Byggeriet på byggefelt S1 går i gang

Gruppen af entreprenører til N2-byggefeltet er fundet og består af M.T. Højgaard A/S for råhus- og lukningsentreprisen, Hustømrerne A/S for apteringsentreprisen og Bravida A/S for teknik- og installationsentreprisen

 

Januar 2013

Udbud af Nyt Psykiatrisk Center i DNU offentliggøres

DNU udskriver kunstkonkurrence for at finde fire vindere der skal udsmykke arkader og gallerier i Det Nye Universitetshospital

 

December 2012

Sundhedsministeriet meddeler at et internationalt ekspertpanel har udpeget DNU i Aarhus, som det bedste sted at placere et nyt dansk center for en højteknologisk kræftbehandling – Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)

 

September 2012

Byggeriet på det første byggefelt N1 går i gang

 

August 2012

Vinderne udbud for byggefelt N1 er fundet og de 3 storentrepriser er vundet af M.T. Højgaard A/S for råhus- og lukningsentreprisen, Jakon A/S for apteringsentreprisen og Bravida A/S for teknik- og installationsentreprisen

 

April 2012

Byggefeltet N1 går i udbud med 3 storentrepriser og 4 rammeudbud

 

December 2011

M. J. Eriksson A/S vinder licitationen på byggemodning og påbegynder arbejdet

 

Maj 2011

DNU afholder prækvalifikation af entreprenører til udbud af byggepladsens fællesfaciliteter

 

April 2011

1. spadestik til Trygfondes Familiehus

 

September 2010

Styringsmanual for DNU-projektet godkendes i Regionsrådet

 

Juli 2010

Det Nye Universitetshospital i Aarhus får et tilsagn om 6,426 mia. kroner til DNU-projektet fra Regeringens Kvalitetsfond

De første udbud på DNU fremstilles – i udbud er bl.a. landinspektøropmålinger

 

December 2009

Det offentliggøres, at der bygges et Trygfondens Familiehus i forbindelse med DNU

 

Oktober 2009

Bent Hansen tager 1. spadestik til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus

 

September 2009

Helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver godkendt af styregruppen og Regionsrådet – dette afslutter byggeprojektets fase 1

 

Juni 2008

Århus-hospitalernes ansatte inddrages i planlægningen af fremtidens hospital

 

December 2007

Region Midtjylland udpeger på baggrund af Bedømmelseskomitéens enstemmige vurdering C.F. Møller m.fl. (nu Rådgivergruppen DNU) til vinder af udbuddet.

 

Januar 2007

Projektet skifter navn til ”Det Nye Universitetshospital i Århus” og Masterplansekretariatet skifter navn til "Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital"

EU-udbud af Den Gennemgående Rådgivning igangsættes. Udbudsformen er konkurrencepræget dialog. Som en del af de prækvalificeredes tilbud indgår forslag til skitseprojekt.

 

Oktober 2006

Høring vedrørende organisering af tværgående kliniske funktioner

Århus Kommune gennemfører forudgående offentlig høring om kommuneplanændring, der er en forudsætning for nybyggeriet og forlægning af Herredsvejen

 

August 2006

Århus Amtsråd og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland godkender, at forberedelse af EU-udbud af rådgivningen til projektet igangsættes

Det godkendes, at Århus Amt/Region Midtjylland igangsætter modning af det tidligere Århus Amtssygehus med henblik på salg

VVM-screening af området i tilknytning til Århus Universitetshospital, Skejby afsluttes

 

Marts 2006

Region Midtjylland inddrages i Masterplanen (nu Det Nye Univesitetshospital i Århus)

Anlægsbevilling på ca. 24 mio. kr. til køb af jord fra Århus Kommune

Høring vedrørende organisering af lægefaglige specialer

 

Oktober 2005

Inspirationsrunde vedrørende organisering af de lægefaglige specialer i Det Nye Universitetshospital i Århus

 

Februar 2005

Århus Amtsråd beslutter at igangsætte planlægning vedr. gennemførelse af model D og at etablere Masterplansekretariatet (nu Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital)

 

2004

Præsentation af model A, B og C vedrørende fordeling af lægefaglige specialer mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby

Anmodning om belysning af model D, hvor alle funktioner samles på Århus Universitetshospital, Skejby

 

December 2002

Beslutning om fusion af det gamle Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus (nuværende Århus Universitetshospital, Århus Sygehus på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade)

Beslutning om at lukke Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage Hansens Gade og flytte aktivitet til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby

Udarbejdelse af forskellige modeller for fordeling af lægefaglige specialer mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Universitetshospital, Skejby