På Det Nye Universitetshospital i Aarhus er patienten i centrum allerede under projekt- og planlægningsfasen, og målet er at bygge et hospital med et helende miljø både inde og ude. Det skal et 180.000 m2 stort grønt område og 22 indre gårdhaver være med til at understøtte.

Nyt grønt område ved DNU
Det grønne område blev etableret i efteråret 2013 med blandt andet 60.000 skovplanter, fem regnvandsbassioner, vandrestier og en frilagt bæk, som løber gennem området over en strækning på 750 meter.Området er etableret af 830.000 m3 overskudsjord fra hospitalsbyggeriet, og er placeret mellem Paludan-Müllers Vej og DNU-byggepladsen.

Grøn parkering og vild natur
Når hospitalet står færdigt i 2019 er landskabet begyndt at vokse til, og det rekreative område kan med det samme tilføre værdi til patienter, pårørende, personale og studerende.Det har været landskabsarkitekternes hensigt at skabe en natur, som efterligner områdets oprindelige natur. Det betyder blandt andet, at samtlige af de grønne områder får en lidt uplejet og vild karakter, og at selv de store parkeringsanlæg bliver grønne. 

Læs om de landskabsarkitektoniske idéer i DNU

Læs pressemeddelelse om nyt grønt område ved DNU


       

          Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S