For at sikre sig et højt kunstnerisk niveau har Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital fastlagt en overordnet kunststrategi fra starten af projektet. Strategien er bred og har mange nuancer, mål og delmål, men de fire vigtigste fokuspunkter er at kunsten skal: 

  • Fremme helbredelsen
  • Skabe identitet i bygningen
  • Skabe rum til alle
  • Implementere bæredygtige, nyskabende og tværfaglige strategier og metoder

Helbredelse med kunst 
I hospitalet skal kunsten være med til at skabe refleksion og en pause. En ofte meget tiltrængt pause for dem, der befinder sig i et hospital, som Ulrikke Neergaard forklarer i sin bog; Det’ vores kunst, fra 2010: 

- For patienterne er kunsten den afbrydelse, som i en stærkt begrænset og barsk hverdag, giver håb og en opløftende påmindelse om den frihed, som forhåbentlig venter på den anden side af hospitalsopholdet. 

For selvom Det Nye Universitetshospital bliver et topmoderne og effektivt hospital, er det i sidste ende et byggeri, som de fleste gerne vil undgå at havne i. 

Kunsten skal også være mere end en pause. Kunsten skal spille sammen med designet i bygningerne og fungere som en katalysator for kommunikation, deltagelse, fælles interaktion og motivere til forandring. Kunsten skal have terapeutisk kapital for dem, der har brug for det, og den skal hjælpe med at overkomme nogle af de svære barrierer i et hospital. Sådan som kunstneren Matt Mullican ser det: 

- Folk på et hospital er nulstillet til et basis-niveau; du skal forholde dig til dit eller dine næres fysiske helbred, og du kommer unægtelig til at se verden med nye øjne. Og kunst handler netop om at se verden igennem andre øjne. Forhåbentlig sker der en udveksling imellem kunsten og beskueren. Kunst handler om at validere livet, og forhåbentlig kan kunsten være livsbekræftende. 

Undersøgelser viser, at kunst og design kan reducere ængstelse og stress, hvilket er to af de mest dominerende følelser for pårørende og patienter, og kan kunsten hjælpe dem, så har den i sandhed en terapeutisk kapital. 

Skabelsen af en helhed 
Det Nye Universitetshospital bliver en stor helhed, hvor et sammenspil af specialer og tværfaglig viden skal skabe en god ramme for helbredelse. Kunsten skal bidrage til at samle en helhed, hvor alle føler sig velkomne uanset etnicitet, køn og sociale lag. Kunsten skal forholde sig til, at hospitalet bliver som en by, hvor klinikere, patienter, studerende, forskere og pårørende skal spille sammen i en velfungerende enhed. Noget som kunstneren Sophia Kalkau har tænkt over: 

- Et hospital er en ramme, hvor mennesker fra alle baggrunde og lag mødes. Det er et sted fyldt med sårbare situationer; man fødes og dør, man gennemgår lidelser og helbredelser, og derfor skal kunsten i et hospital rumme mange forskellige mennesker og sindsstemninger. 

Kunsten skal være med til at skabe en social kapital, som alle kan nyde godt af. En kapital båret af en venlig og imødekommende atmosfære, hvor kunsten bidrager til underholdningsværdien. Kunsten skal også være en hjælp til de ansatte; den skal skabe en sammenhængskraft båret af kreativitet, selvtillid og individuelt samt kollektivt velbefindende. Fremme helbredelsen 
Kunst har evner, som mange overser, og kunsten kan give støtte til at hele de syge, og hjælpe dem, som lider med de syge; de pårørende. Der er sat mange mål for kunsten, men vigtigst skal kunsten ramme essensen af et hospital. Som værdi-sætningen, der står på en frise over porten til det tidligere Amtssygehus på Tage Hansensgade udtrykker det: ”Helbrede, lindre, trøste.”. 

Kunsten skal have sundhedskapital, ligesom designet i bygningen. Hospitalet er et evidensbaseret byggeri, hvor bygningerne er designet ud fra en filosofi om helbredelse, og hvor elementer, som indeklima, dagslys, grønne omgivelser og akustik, tages i betragtning, for at skabe det bedst mulige hospital. Kunsten skal være en del af den strategi og bidrage aktivt til helbredelsen. 

Bæredygtig kunst 
Når man bygger nyt og moderne byggeri, må man også bygge bæredygtigt. Den samme tanke gør sig gældende i kunsten. Kunsten blev inddraget allerede i designfasen, og på den måde skaber man en naturlig sammenhængskraft, forklarer kunstkurator Lene Laigaard fra Projektafdelingen: 

- Når kunsten tænkes ind i tilblivelsen – på sine egne præmisser – så får kunsten en højere mening end at være rent dekorativ. Kunsten kan modarbejde det kolde og sterile udtryk i typebyggeri.