Fremtidens hospital kræver nye ideer

DNU-projektet er i omfang og mangfoldighed egnet til både at genere nye idéer og til at implementere eksisterende ideer i.

 

Derfor har projektarbejdet også fra starten haft fokus på innovation og udvikling i det arbejde med Helheds-planen, der er gået forud
for den endelig Skitseplan.
Bygherre og den gennem-gående Rådgiver har
prioriteret at lægge muligheden for idèer til innovation og udvikling i faste rammer.

Har DU en ide til DNU-projektet, så se nærmere under IDÉ-indmeldelse, hvor du finder et skema og nærmere beskrivelse af den proces, vi sætter i værk omkring modtagelsen af din idé.

Projektafdelingen og Rådgivergruppen ser en opgave i, at...

  • synliggøre behovet for innovation og udvikling i projektet
  • identificere de udfordringer og områder, hvor projektet har brug for nye idéer,
  • inspirere til innovation og udvikling i projektet
  • iscenensætte at innovation i projektet kan ske
  • skabe netværksforbindelser, der kan være med til at generere nye idéer