Digitale løsninger skal hjælpe patienter med at finde vej fra døren til deres destination, uafhængig af deres teknologiske evner.

I find-frem-projektet på DNU skal man tage hensyn til de to primære brugergrupper; de teknologisk begavede, som er mere selvhjulpne, og de teknologisk uerfarne som skal holdes mere i hånden på vejen. Begge grupper skal finde frem lige let, til trods for deres forskellige tilgang til systemet. Derudover skal man tage hensyn til, at folk der befinder sig i en sygdoms- eller pårørende situation, kan være udsat for et vist pres og stress.

Der skal være en rød tråd igennem alle funktionerne, som forbinder dem til hinanden, således at de fungerer sammenhængende. I praksis skal man ikke bare finde vej, men hele vejen. Så hvis ét system får dig noget af vejen, skal det næste ubemærket og ubesværet hjælpe dig videre.

Brug din egen telefon
Der bliver digitale standere på hospitalet, som kan bruges til at finde vej, og du kan få de samme data på din egen smartphone eller tavlepc via en lille applikation.

Applikationen giver mulighed for at søge efter ambulatorier, sengeafsnit, kantine, toiletter osv. samt få disse vist på et kort over hospitalet. Telefonen bruger det trådløse internet og telefonens indbyggede GPS til at vise dig den korteste vej til dit mål ud fra, hvor du befinder dig.