Skiltene i DNU bliver ikke blot stationære plader, men digitale og foranderlige hjælpemidler.

De moderne skilte skal lette den besværlige proces med at finde rundt, allerede inden man når hoveddøren, ved at integrere digital skiltning i letbanen og på parkeringsområderne.

Skiltningsprojektet er meget omfattende, da det skal formå at guide alle folk ind udefra, eksempelvis:

  • Udefrakommende ambulance-folk
  • Leverandører
  • Pårørende
  • Ansatte, der kun kommer på hospitalet lejlighedsvis.
Forståelighed, synlighed og dynamik
Skiltningens mål er at gøre det så tydeligt som muligt, at du er på rette vej og derved sikre, at du når frem i tide. Skiltene skal være nemme at se og forstå, og derfor placeres skiltene ud fra væggene i stedet for langs med dem, så man nemmere bemærker dem.

Derudover skal man sikre sig, at alle kan forstå, hvad der står, og derfor suppleres der eksempelvis med latinske betegnelser i de situationer, hvor begreberne kan være svære at oversætte.

Fleksible ændringer
Skiltene skal være fleksible og foranderlige således at, hvis noget flytter, så er det nemt at ændre vejvisningen. Man skal samtidig også kunne sammenligne afdelingsnumre og navne, så man ved, man bevæger sig i det rigtige område.

Oversigtskortene bliver dynamiske, så man eksempelvis ikke bliver guidet til afdelinger, der er lukket om aftenen, hvilket er specielt praktisk i akut-situationer, ferieflytninger og ombygninger. I en nødsituation, vil de digitale skilte også kunne bruges til at vise til nærmeste udgange.

De dynamiske skilte skal også bidrage til en bedre forståelse af de store områder og afstande ved at give de nødvendige informationer omkring transportmuligheder og afstand, eksempelvis i tid.

Selvregistrering og kø-system
Det eksisterende selv-registreringssystem bliver udbygget væsentligt, så det eksempelvis bliver muligt at følge en patient rent digitalt hele vejen i systemet.

Det skal også være muligt for patienten at give nogle foreløbige informationer via systemet, og tjekke ventetid samt vedkommendes eksakte position i køen.

Skærmene i afdelingerne skal bidrage med:

  • Klinisk info
  • Patientens plads i køen
  • Underholdning
  • Nyheder
  • Klokkeslæt