Fleksibilitet og kapacitet skal fremtidssikre netværket på Det Nye Universitetshospital

Hele hospitalet bliver fyldt med kilometervis af moderne og superhurtige fiber-kabler, og det er der mange gode grunde til:

  • Taber ikke signal over afstand
  • Kan føres langs stærkstrøm uden signalforstyrrelser
  • højere hastighed på data-overførsler
  • bæredygtig løsning
  • Billige at indkøbe og udskifte.
Stabilitet igennem rigelighed
Systemet bygges op til at kunne håndtere hospitalets datatrafik indtil flere gange, så systemet er totalt stabilt, selv i spidsbelastningsperioder. Den rigelige kapacitet gør, at man ikke behøver at opgradere systemet i mange år fremover, selvom mængden af datatrafik stiger betydeligt i fremtiden.

Alle forbindelser i hospitalet kommunikerer med to centrale stationer, hvor hver station på egen hånd kan håndtere al datatrafikken. I praksis betyder det, at hvis, der skal laves vedligeholdelse, så er datatrafikken uforstyrret og stabil, selvom den ene station tages offline i forbindelse med vedligehold.

Fremtidssikret
Kongstanken bag it-strukturen er fleksibilitet og fremtidssikring, præcis ligesom i de nye bygninger, der skal huse det hele. Vil man på sigt flytte en operationsstue ind i lokaler, som var designet til at være sengestue, vil det blive nemt at få det til at fungere, fordi de tekniske faciliteter allerede er bygget ind.