Elektroniske hjælpemidler skal forbedre den kliniske logistik på DNU.

Der er fire centrale områder i arbejdet med nye kliniske koncepter.

  • Ambulatorie-logistik
  • Akutafdelingen
  • Virtuel patientmonitorering / overvågning
  • Klinisk kollaboration / samarbejde
Idéen er at it-løsninger kan bruges til at forbedre akut og ambulant indsats, blandt andet igennem et øget samarbejde imellem afdelingerne, foranlediget af bedre kommunikationsmuligheder og effektivisering af arbejdsgange.

Den kliniske logistik skal bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø via en konstant strøm af informationer, som kræver mindre indsats fra behandlerne. Målet er bedre håndtering af patientforløb, øget effektivitet og overblik.

Læs mere: