Færre senge og langt flere patienter, betyder at langt flere skal behandles ambulant.

Når Det Nye Universitetshospital slår dørene op, forventer man, at der skal behandles 850.000 ambulante besøg om året. Det bliver i gennemsnit 4.250 ambulante besøg hver eneste dag, og det sker sammen med en generel reduktion i senge. Det betyder, at mange af de besøg, der tidligere resulterede i 1-2 dages indlæggelser fremover, skal klares ambulant.

Den høje kapacitet skal opnås og understøttes igennem intelligente logistiske løsninger, og der kommer it i spil. Teknologien skal bidrage til at skabe effektivitet, sammenhæng og ikke mindst gennemsigtighed for både behandlere og patienter.

Vidensdeling og digitalisering
Teknologien på ambulatorierne skal primært være hjælp til vidensdeling og information, så man kan erstatte de mange papirdrevne funktioner. Noter, følgesedler og journaler skal digitaliseres og gøres let tilgængelige for behandlere.

Man ønsker, at teknologien kan understøtte både nogle af de menneskelige funktioner, manuelle arbejdsgange og den menneskelige fejlbarlighed. Nogle af de største tidsrøvere på det nuværende Skejby er nemlig:

  • Mundtlig overlevering af information
  • Patienter som ikke kan finde frem i tide
  • Bookede tolke, som ikke dukker op
  • Uhensigtsmæssigt lange køer ved informations-skranker og lignende.