Den fremtidige akutafdeling skal med digital hjælp blive Det Nye Universitetshospitals ”bankende hjerte”.

Der bliver godt travlt på akut-afdelingen på Det Nye Universitetshospital, med op mod 60.000 akutte indlæggelser om året. Op mod 40.000 af de patienter vil blive modtaget i akutcentret – og oveni det kommer skadestue, traume og lægevagt-patienter, som skal ind på akut-afdelingen. Alt i alt, bliver det cirka 270 patienter, der skal behandles på daglig basis.

Derfor arbejder man i DNU-projektet med at understøtte processerne så vidt muligt med effektive it-løsninger, blandt andet realtidsovervågning af senge i afdelingen, så man altid kender status på patienterne, hvad enten de er på vej ind eller ud fra afdelingen.