Mange logistiske hospitalsopgaver kan klares langt smartere med elektronisk hjælp.

De fleste logistiske opgaver på det eksisterende Skejby hospital er i dag stort set uden digital understøttelse, altså afhænger opgaverne af mundtlige aftaler, telefonopkald og periodiske runderinger på hospitalet. Men det kan gøres langt smartere, og tiden er moden.

Drastiske ændringer
I forbindelse med den store ombygning af hospitalet, åbnes mulighederne for en drastisk omstrukturering af logistikken, som understøtter hospitalet. Størrelsen på hospitalet og reduktionen af lagerplads i forhold til mængden af logistiske opgaver, der skal løses, gør it-understøttelse til en absolut nødvendighed.

Effektivisering med it
I den forbindelse, vil man tage et kig på de eksisterende arbejdsgange, og se hvordan it-løsninger kan effektivisere processerne. Eksempelvis, vil et simpelt elektronisk system kunne fortælle om senge skal til vask, uden at personalet skal rundere og tjekke personligt. Et simpelt system som dette vil kunne spare mange arbejdstimer.  

I samme tråd vil diverse sporingssystemer kunne medvirke til at forhindre fejl, reducere ressource-svind og effektivisere arbejdsgange for alle ansatte. Fremtidens hospital bliver dybt afhængigt og integreret med it-løsninger, for at sikre det højest mulige effektivitetsniveau.

Læs mere:

Yderligere information: